Velkommen

GENERALFORSAMLING 2023

Korsør Kulturhus Skolegade 1 Cafeen 

27 april kl 19.00

KORSØR HOSPICE STØTTEFORENING

Kære Medlemmer,

I henhold til vedtægterne for Korsør Hospice Støtteforening skal generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i restance med kontingentbetalingen. -Indkaldelse til generalforsamlingen finder sted med mindst 3 ugers varsel pr. mail til det enkelte medlem og ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

Grundet coronavirus og andet har vi måttet undlade generalforsamlingen de tidligere år. Desværre kan vi ikke overholde varslingen som der er beskrevet i vedtægterne, men vi håber på forståelse for dette. Hvis der er nogen der ønsker at generalforsamlingen udskydes yderligere, bedes dette venligst meddelt bestyrelsen, på stotte@korsor-hospice.dk


Dagsorden for den ordinære generalforsamling.


  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget for indeværende driftsår.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

          Peder Harboe (modtager ikke genvalg)

         Jens Chr. Mikkelsen (modtager ikke genvalg)

         Jane Kjølbye (modtager genvalg)

          Bent Enig (modtager genvalg)

          Markvard Hovmøller (modtager ikke genvalg)

         Jim Stjerne Hansen (modtager ikke genvalg)

          Poul Erik Elkjær Andersen (modtager genvalg)

          Niels Jørgensen (modtager genvalg)

          Jette Fonseca (modtager ikke genvalg)

          Lykke Wester (modtager genvalg)

     8. Valg af 2 suppleanter.

     9. Valg af revisor. Jette Fonseca (modtager ikke genvalg)

  10. Valg af revisorsuppleant.

  11. Valg af delegerede til Hospice Forum Danmarks årsmøde.

   12. Eventuelt

 

 

Bestyrelsen for Korsør Hospice Støtteforening

April 2023.

Korsør Hospice

- en integreret og ”levende” organisation i nærområdet, hvor den samlede palliative indsats styrkes. Det er det, det nære sundhedsvæsen handler om!

”Når det ikke længere er muligt at helbrede, er det vores pligt at lindre!”

Vi er klar over, at mange ønsker at dø i eget hjem, men er dette ikke en mulighed, så skal

døende ikke sendes det halve eller hele Sjælland rundt for at få en hospiceplads med menneskelig omsorg til de sidste 3-5 uger af deres liv, hvor kort eller langt det end måtte være.

Og pårørende skal have mulighed for at støtte og tilbringe den sidste tid sammen med deres kære frem for at tilbringe tiden på lange rejser.

På et hospice drages omsorg for den enkelte og de pårørende, hvis man bliver ramt af sygdom, og terminalt syge skal kunne vælge at leve hele livet i deres nærområde sammen med deres pårørende.

Korsør Hospice vil tilbyde omsorg for terminalt syge på hospice.

Korsør Hospice Kompetencecenter vil tilbyde palliation til syge og døende også i eget hjem samt teoretisk og praktisk undervisning af kommunens hjemmesygeplejersker.

Der er mangel på hospicepladser i Vestsjælland. Det er oprørende, at terminalt syge afvises eller kommer så sent på hospice, at de dør dagen efter ankomst.

 

Se Nyhedsbrev 01-2020 til Korsør Hospice Støttemedlemmer under Medlemskab.

Har du ikke modtaget dit Nyhedsbrev, så kontakt venligst Korsør Hospice Støtteforening: stotte@korsor-hospice.dk

 

Se reportagen i TV2 Øst her.

Tegn medlemskab i Korsør Hospice Støtteforening her.