Stiftende generalforsamling 2019

Stiftende generalforsamling 2019

 

På Korsør Hospice Støtteforenings stiftende generalforsamling den 10. april 2019 blev valgt:

 

Niels Bo Jørgensen, initiativtager til Korsør Hospice og kommunalpolitiker, formand.

Bent Enig, pensioneret speciallæge, næstformand.

Jane Kjølbye, projektleder, cand. mag. og forfatter, sekretær.

Jens Christian Mikkelsen, revisor og partner i Dansk Revision i Slagelse, kasserer.

Markvard Hovmøller, pens. skoleinspektør, tidl. mangeårigt kommunalbestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlem.

Peder Harboe, apoteker, Korsør Apotek, bestyrelsesmedlem.

Jim Stjerne Hansen, selvstændig erhvervsdrivende med rådgivning og service for byggebranchen, bestyrelsesmedlem

 

Poul Erik Elkjær Andersen, pensioneret læge, suppleant til bestyrelsen.

Lykke Wester, præst v/Skt. Povls Kirke, suppleant til bestyrelsen.

Jette Fonseca, pensioneret sygeplejerske og vågekone, revisor.

Jørn-Ole Didriksen, Detailchef, virksomhedsejer, byrådsmedlem for Venstre, revisorsuppleant.

Den stiftende bestyrelse fra venstre Niels Bo Jørgensen, Markvard Hovmøller, Jim Stjerne Hansen, Bent Enig, Jens Chr. Mikkelsen, Jane Kjølbye og Peder Harboe.

Den stiftende bestyrelse fra venstre Niels Bo Jørgensen, Markvard Hovmøller, Jim Stjerne Hansen, Bent Enig, Jens Chr. Mikkelsen, Jane Kjølbye og Peder Harboe.

Læs reportagen fra den stiftende generalforsamling her.