Arkiv - 2019

24-10-2019 Ingen penge til hospice men kampen fortsætter

Hvorvidt ejeren af Korsør Sygehus fortsat vil holde det i venteposition til et muligt hospice er uvist.

Hvorvidt ejeren af Korsør Sygehus fortsat vil holde det i venteposition til et muligt hospice er uvist.

BUDGETAFTALE: Ikke en krone er sat af til Korsør Hospice i budgetaftalen, men kampen for et hospice fortsætter, forsikrer formanden for Korsør Hospice Støtteforening.

Af Helge Wedel

KORSØR

: Budgetaftalen for næste år tiltrådt af det snævre flertal bag borgmester John Dyrby Paulsen (S) på 16 byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance og Enhedslisten

indeholder ikke en krone til Korsør Hospice.

Det bekræfter socialdemokraternes gruppeformand Flemming Erichsen.

- Vi har drøftet Korsør Hospice, men vi har ikke sat penge af. Kan nogen af de penge, vi i forvejen bruger på restitutionspladser blive til pladser i Korsør, ser jeg det som en fordel for både de ældre og deres pårørende, siger Flemming Erichsen. Senest sagde et flertal i Ældrerådet nej til et hospice i Korsør. Rådet ønskede blandt andet større fokus på restitutionspladser. Også Region Sjælland har sagt nej at indgå en driftsaftale om et Korsør Hospice med henvisning til, at regionen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for antal hospicepladser.

Kamp fortsætter

Den 10. april i år var der stiftende generalforsamling for Korsør Hospice Støtteforening, hvor over 100 i dag er medlemmer - heriblandt flere læger.

- Vi giver ikke op og vifter med et hvidt flag, fordi der ikke er sat penge af på budgettet. Kampen fortsætter ufortrødent. Om to år er der formentlig en ny borgmester og en ny regionsrådsformand, siger Niels Bo Jørgensen, der er formand for Korsør Hospice Støtteforening.

Han kalder ideen om at koble hospice med restitutionspladser og et kompetencecenter med uddannelse i den palliative indsats for blandt andet kommunens hjemmesygeplersker for en unik og fremragende idé, der fortsat skal kæmpes for.

Kæmpet i 10 år

Det tidligere konservative byrådsmedlem Niels Bo Jørgensen har de seneste ti år kæmpet for hospiceplanerne i Korsør. Han så det som et stort gennembrud, da der blev sat penge af på finansloven, hvor der er afsat i alt 6,8 mio. kroner. Pengene er fordelt med 2,5 mio. kr. i 2019, 3,1 mio kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022.

- Nu søger vi staten om at få flyttet pengene fra i år frem til næste år, siger Niels Bo Jørgensen.

Hvad tror du, at ejeren af Korsør Sygehus nu gør?

- Jeg har endnu ikke talt med ham. Korsør Sygehus er det helt oplagte sted, men hvis han bygger det om til noget andet, så skal vi nok finde et andet egnet sted til at udføre den hospiceidé, som både er fremragende, og som der er brug for, siger Niels Bo Jørgensen.

09-10-2019 Hospiceoptimisme efter svar fra formand

Korsør Hospice Støtteforening markerede tydeligt, at de var til stede ved regionshuset i Sorø, hvor de bad om svar fra regionsrådsformanden om hospiceplanerne i Korsør. Privatfoto

Korsør Hospice Støtteforening markerede tydeligt, at de var til stede ved regionshuset i Sorø, hvor de bad om svar fra regionsrådsformanden om hospiceplanerne i Korsør. Privatfoto

SPØRGSMÅL: Regionsrådsformand lod port stå på klem til hospiceplaner i Korsør, mener Korsør Hospice Støtteforening efter at have stillet ham spørgsmålet.

Af Helge Wedel

KORSØR: Ved det seneste regionsrådsmøde blev der stillet tre spørgsmål af medlemmer af Korsør Hospice Støtteforening.

Først af apoteker Peder Harboe:

Er det et bevidst valg, at man i Regionens strategi for det nære sundhedsvæsen har fravalgt at indarbejde en ligeværdig hospice-dækning? Har man berøringsangst med døden?

Dernæst af Bent Enig, der er onkolog, pensioneret speciallæge, og tidligere ansat som lægelig leder ved Sct. Maria Hospice Center, Vejle:

For at rette op på den skævvridning, der er i regionen mht specialiseret palliativ behandling, arbejder vi i Korsør sammen med Slagelse Kommune på at oprette et kombineret hospice og palliativt kompetencecenter. Det åbner mulighed for at tilbyde ambulant vurdering af patienter mhp. tidlig indsættelse af den palliative behandling - og ikke mindst teoretisk og praktisk undervisning af kommunens hjemmesygeplejersker, så også den basale palliation styrkes.

Er dette en model regionen kunne tænke sig at arbejde videre med?

Det sidste spørgsmål kom fra tidligere borgmester Markvard Hovmøller:

Ser regionen nogle muligheder for, at der i et samarbejde med Slagelse Kommune kan etableres funktioner i tilknytning til enkelte hospicepladser, så det nære sundhedsvæsen med forskellige funktioner kan etableres i Korsør?

Port på klem

Markvard Hovmøller oplyser til Sjællandske, at regionsrådsformand Heino Knudsen (S) svarede på alle tre spørgsmål.

- Samlet set tolker jeg regionsrådsformandens svar således, at porten ikke blev smækket endegyldigt i, men fortsat står på klem, når det gælder regionens samarbejde med kommunerne om det nære sundhedsvæsen, men han mindede også om, at regionen opfylder de krav, der er til antal hospicepladser, siger Markvard Hovmøller, der har 32 års socialdemokratisk lokalpolitisk erfaring inklusiv en periode som borgmester i den daværende Vojens Kommune. Markvard Møller minder optimistisk om, at når en port står på klem, så er det også muligt at få en fod ind! Han håber, at de mange vægtige argumenter for hospicepladser kombineret med aflastningspladser og uddannelse i behandling af døende ender med at blive til noget på det tidligere Korsør Sygehus.

>> Samlet set tolker jeg regionsformandens svar således, at porten ikke blev smækket endegyldigt i, men fortsat står på klem, når det gælder regionsens samarbejde med kommunerne om det nære sundhedsvæsen.

Markvard Hovmøller, Korsør Hospice Støtteforening

09-10-2019 Solveig fra vågetjenesten: Brug for hospicepladser

Solveig Didriksen har siden 2008 været koordinator for vågetjenesten hos Røde Kors i hele kommunen. Hun har derfor stor erfaring med forholdene for de døende, som for fleres vedkommende efterspørger hospicepladser, men får afslag, fordi der ingen ledige er. Foto: Helge Wedel

Solveig Didriksen har siden 2008 været koordinator for vågetjenesten hos Røde Kors i hele kommunen. Hun har derfor stor erfaring med forholdene for de døende, som for fleres vedkommende efterspørger hospicepladser, men får afslag, fordi der ingen ledige er. Foto: Helge Wedel

DØENDE: Solveig Didriksen og hendes vågere oplever flere, der skrives op til en hospiceplads, fordi der ikke er pladser.Hun håber derfor, at der kommer nye pladser i Korsør.

Af Helge Wedel

KORSØR: Et nærvær, at holde i hånd, at aflaste i en svær tid. Solveig Didriksen har siden 2008 været koordinator for vågetjenesten hos Røde Kors, hvor hun styrer indsatsen fra i øjeblikket 28 frivillige vågere. Ikke vågekoner for der er også mænd i blandt!

Tjenesten omfatter hele kommunen, hvor der de seneste 10 måneder har været 149 udkald med i alt 1196 vågetimer.

- De seneste tre-fire år oplever vi flere gange, at døende ikke får deres ønske opfyldt om en hospiceplads. I stedet skrives de op, men ofte er de døde, inden der er en plads ledig, siger Solveig Didriksen. Hun håber derfor meget, at Korsør Hospice bliver til noget, for der er brug for pladserne.

Brug for vågere

Vågetjenesten har et velfungerende samarbejde med kommunens hjemmepleje, plejecentre og to afdelinger på Slagelse Sygehus, som hidkalder, når der er brug for aflastning til en døende. Også hvis vedkommende slet ingen pårørende har. For ingen fortjener at dø alene.

- Vi våger fire timer af gangen. Der er altid mindst to vågere, der skiftes om en døende. Vi kunne sagtens bruge flere. Eneste krav er, at man er afklaret om døden, da den jo kommer helt tæt på i dette frivillige arbejde, siger Solveig Didriksen. Hun kan kontaktes på 23 92 80 65 eller på mail til: soleirene@live.dk

Bange for døden

Ifølge Solveig Didriksen er erfaringen fra vågetjenesten, at personer med angst for at dø, ofte falder til ro, når det er helt uvildige, der kommer og taler og er hos dem.

- Men vi har da også nogle få eksempler på, at en døende ikke vil have, at vi er der, så går vi bare igen og siger, at der altid kan ringes efter os, siger Solveig Didriksen. At overvære døden indtræffe ved et menneskes sidste udånding, beskrives af de fleste vågere som stille og roligt, smukt og fredfyldt.

02-10-2019 Ældrerådet siger nej til hospice

Både bygning og logo (indsat) er klar til Korsør Hospice, ligesom 6,8 mio. kr. allerede er sat af på finansloven.
Men hverken regionen og nu heller ikke Ældrerådet i kommunen synes, at et hospice i Korsør med udsigt til Storebælt er en god idé. Foto: Helge Wedel

Både bygning og logo (indsat) er klar til Korsør Hospice, ligesom 6,8 mio. kr. allerede er sat af på finansloven.

Men hverken regionen og nu heller ikke Ældrerådet i kommunen synes, at et hospice i Korsør med udsigt til Storebælt er en god idé. Foto: Helge Wedel

HØRINGSSVAR: Borgmester kalder ældrerådets input og svar for vigtigt. Støtteforening tager til gemæle mod argumenterne til et hospice-nej.

Af Helge Wedel

KORSØR: Det er i den grad op ad bakke med bestræbelserne for at etablere et hospice i det tidligere Korsør Sygehus, selv om der på finansloven allerede er afsat i alt 6,8 mio. kr. fordelt over de kommende år. Regionen har indtil videre takket nej til at være med og henvist til, at der ikke mangler hospicepladser. Sagen drøftes dog igen på regionsrådsmødet mandag den 7. oktober.

Nu er det et flertal i Ældrerådet, der vender tommelfingeren nedad i et høringssvar til politikerne i forebyggelse- og seniorudvalget med et stort nej tak til hospice i Korsør. Borgmester John Dyrby Paulsen (S) tager Ældrerådets svar til efterretning.

- Jeg kan blot sige, at input fra Ældrerådet er vigtige, ligesom jeg hæfter mig ved, at der er fokus på og ønske om flere restitutionspladser, siger John Dyrby Paulsen til Sjællandske.

Oprørende svar

Talskvinde for Korsør Hospice Støtteforening Jane Kjølbye har en stille undren over, hvilket ærinde Ældrerådet har i denne sag med henvisning til formålet med rådet:

»Ældrerådet er et lovpligtigt rådgivende råd, der varetager de ældres vilkår og interesser for at skabe det bedste grundlag for ældre i kommunen.«

- Efterlever Ældrerådet dette formål med nej til Korsør Hospice, når nærmeste pårørende derfor fortsat skal rejse fra 45 til 130 kilometer hver vej for at komme på besøg hos nære pårørende, der er døende?, spørger Jane Kjølbye retorisk. Hun kalder Ældrerådets svar for oprørende.

Svar fra støtteforening

På vegne af Korsør Hospice Støtteforenings bestyrelse har Peder Harboe og Markvard Hovmøller, der selv er medlemmer af bestyrelsen, gennemgår her argumenterne i høringssvaret og svarer:

1. At der efter Ældrerådets opfattelse ikke er mangel på hospicepladser i vores område.

I vort nærområde har Hospicegården Filadelfia i Dianalund en gennemsnitlig belægning på 92%, hvilket er 7% over de 85%, som man betragter som fuld belægning. Hospicegården Filadelfia henviser derfor i et vist omfang til Svanevig Hospice i Bandholm (Vestlolland), hvor der som følge af den geografiske placering kan være ledige pladser. En henvisning af borgere fra vort område til Svanevig Hospice medfører en transporttid, som med offentlige transportmidler ofte vil overstige 8 timer hver vej. De ledige pladser, som borgere i Slagelse Kommune vil kunne få adgang til, vil de fleste således være nødsaget til at fravælge.

SVAR:

At Ældrerådet betvivler Forvaltningens udsagn om, at der generelt er mangel på hospicepladser, begrundes med Region Sjællands nej til indgåelse af en driftsaftale med Korsør Hospice. Regionen henholder sig nemlig til, at den har opfyldt Sundhedsstyrelsens

normering for antal pladser i henhold til regionens indbyggertal. Dette tal er et anslået tal (36 hospicepladser til regionens 800.000 indbyggere) og giver ikke nødvendigvis udtryk for behovet i dag. 85-90% af de indlagte på hospice i dag er kræftpatienter, men intentionen er, jvf. Sundhedsstyrelsens »

« (5/12 2017, side 5, pkt. 1.1. afsnit 4), at alle sygdomsgrupper skal have samme tilbud som kræftpatienter og:

- at skabe lighed i adgangen til de palliative behandlingstilbud overalt i landet uanset diagnose.

- at løfte kvaliteten i indsatsen, særligt i forhold til den basale palliative indsats.

2. At Ældrerådet finder, at en tilpasning af antallet af hospicepladser vil ske på bekostning af restitutionspladserne, hvilket Ældrerådet mener er en ustabil og diffus løsning.

De bygninger på det tidligere Korsør Sygehus, hvor Korsør Hospice tænkes indrettet, rummer mulighed for, at der vil være plads til både et større antal hospicepladser (10 i alt) og 10 restitutionspladser, og da anlægsomkostningerne endvidere ikke forventes afholdt af Slagelse Kommune, vil restitutionspladserne hverken på kort eller langt sigt være belastende for Slagelse Kommune.

SVAR:

3. At der efter Ældrerådets opfattelse mangler afklaring på den administrative ledelse af Korsør Hospice i de foreliggende sagsfremstillinger, og Ældrerådet frygter, at omkostningerne til administrativ ledelse vil repræsentere væsentlige og uforudsete omkostninger.

Slagelse Kommune oplyser, at kommunen allerede disponerer over kvalificerede ledere, som kan løse ledelsesfunktionerne på Korsør Hospice sideløbende med deres nuværende ledelsesopgaver. Der vil således ikke opstå væsentlige meromkostninger i denne forbindelse.

SVAR:

4. At sagsfremstillingen i øvrigt ifølge Ældrerådet mangler stillingtagen til væsentlige omkostninger.

SVAR:

Synspunktet virker uovervejet, men vil selvsagt finde sin afklaring ved forvaltningens videre arbejde.

5. At hospicepladser finansieret af Slagelse Kommune vil være omfattet af det frie sygehusvalg på lige fod med hospicepladser finansieret af Region Sjælland.

Hospicepladser finansieret af Slagelse Kommune er ikke omfattet af det frie sygehusvalg på lige fod med hospicepladser finansieret af regionen.

SVAR:

6. At kommunen senere får en ekstra udgift til etablering af restitutionspladser andre steder i kommunen.

Alene af den grund at Slagelse Kommune ikke vil have medvirket ved finansieringen af etableringen af restitutionspladserne, vil der ikke være en merudgift, hvis kommunen senere skal etablere restitutionspladser andre steder.

SVAR:

08-2019 Læserbrev: Angående hospice i Korsør (Sjællandske)

Angående hospice i Korsør.

Det undrer mig, at ikke flere døende og deres familier benytter sig af muligheden for, at den døende kan tilbringe sin sidste tid, kort eller længere, på et hospice.

Alt andet lige kan et hospice tilbyde langt mere ro omkring den døende og mere kontinuitet i omsorgen. På et hospice er der personale fast til stede i,all døgnets timer.

Når en døende er hjemme, kan det ikke undgås,  at besøgene af hjemmeplejen med timers mellemrum døgnet igennem skaber uro og forstyrrelse, da disse besøg lige så nemt kan ske på et tidspunkt, hvor den døende netop er faldet til ro eller i søvn. På den anden side kan den døende kort efter hjemmeplejens besøg, blive urolig,  få  smerter eller lignende. Hvis der er en pårørende til sted, kan vedkommende selvfølgelig kontakte hjemmeplejen, men måske er plejepersonalet nu i den anden ende af kommunen hos den næste borger, og der vil gå tid, inden de kan vende tilbage.

Det undrer mig også, at hjemmeplejen, i de situationer hvor der ikke er pårørende til den døende,  tilsyneladende ikke  tænker på, eller gør opmærksom på, at hospice kan være en mulighed. Ikke fordi jeg mener, at personalet i hjemmeplejen ikke er kompetente til at pleje en døende, men mulighederne på et hospice og i hjemmeplejen er forskellige, og det hører med til fagligheden, at gøre opmærksom på de muligheder, samfundet tilbyder.

Uden at have professionel økonomisk viden, kan prisen for en hospiceplads vel opvejes af beparelse af tid og transport for personalet i hjemmeplejen.

Jeg har erfaret, at mange mennesker stadig ikke er klar over:

  • at  der ikke skal betales for en hospiceplads 
  • at der er frit hospicevalg på lige fod med frit sygehusvalg
  • at  der på stuerne på et hospice er sengeplads til en pårørende
  • at  man kan have personlige ejendele omkring sig, et maleri på væggen, egen radio/musikafspiller,  billeder af familen, børnebørnenes tegninger osv.
  • at  man kan henvises til hospice når der kun er mulighed for lindrende behandling
  • at  man, hvis ens situation bedres, kan udskrives fra hospice med mulighed for at komme tilbage, hvis man skulle få tilbagefald. og  komme tilbage senere hvis  tistanden forværres.

Jette Fonseca

Fasanhaven 68 1. th, 4220 Korsør

Pensioneret sygeplejelærer og aktiv "vågekone"

23-08-2019 DEBAT: Samarbejde om Korsør Hospice (Sjællandske)

DEBAT

KORSØR: Kære regionspolitikere og lokale byrådspolitikere. Prøv at være fremadsynende og sikre midler til drift af hospice på det gamle sygehus i Korsør. Der er afsat penge i finansloven til ombygning, og der mangler midler til den løbende drift af hospice.

Placering af hospice i Korsør giver mange borgere mulighed for at benytte sig af tilbud, da der trafikalt er gode muligheder for mange borgere - både syd og nord fra Korsør.

Ved at fremme etablering af hospice vil man kunne undgå, at døende skal være på regionens sygehuse, og de samtidig får flere valgmuligheder for en værdig afslutning på deres liv. Hvis regionen laver en beregning af udgifter på nuværende indlæggelser af døende på regionens sygehuse, vil der måske være en økonomisk tilskyndelse til at fremme investering heri, og man vil samtidig sikre, at døende kan få en værdig afslutning på livet.

Derfor: Vis nu, at regionen og kommuner kan samarbejde og få større nærhed i tilbud inden for sundhedsområdet - i valgkampen var alle enige i, at der skulle gøres en større indsats for at få sammenhæng i sundhedsydelserne, hvilket kræver tæt samarbejde mellem hjemmeplejen i kommunerne og regionens sygehuse på alle væsentlige områder.

Samtidig skal jeg opfordre alle til at støtte sagen ved at blive medlemmer af støtteforeningen.

Otto Dræbye

Odinsvej 7

Korsør

23-08-2019 Hospice i Korsør kæmper for at komme i gang (TV2 Øst)

17-08-2019 Hospiceafgørelse i næste måned (Sjællandske Korsør)

BUDGET: Kommunens politikere afgør, om Korsør Hospice bliver til noget. De skal finde 16 mio. kr. til den årlige drift i budgetforhandlingerne. Brug af hospice afhænger af, hvor man bor.

Af Helge Wedel

- Vi er optimister. Men også ærlige omkring, at udsigterne til et Korsør Hospice er mere end sorte, hvis ikke der er sat 16 mio. kr. af til den årlige drift, når byrådet efter budgetseminar i næste måned førstebehandler næste års budget i slutningen af september eller starten af oktober, siger Niels O. Jørgensen til Sjællandske. Han er formand for Korsør Hospice Støtteforening og tidligere selv konservativt medlem af førnævnte byråd.

KORSØR:

Politikerne i forebyggelses- og seniorudvalget har sagt ja til hospice-planerne, som de ønsker finansieret ved, at pengene sættes af i kommunens budget. Staten har allerede afsat 6,8 mio. kr. til ombygningen af det tidligere Korsør Sygehus til hospice, hvor der er regnet med årlige udgifter til driften på 16 millioner kroner, hvis der som en start etableres to hospicepladser og 10 restitutionspladser. Sidstnævnte er der et stigende behov for i kommunen, da sygehusene sender patienterne hjem stadig tidligere, hvorefter det er kommunens ansvar at sørge for den efterfølgende pleje.

Nærhedsprincip

Den aktive Korsør Hopice Støtteforenings seneste bestyrelsesmøde fandt sted fredag i Slottensgade hos foreningens projektleder Jane Kjølbye, hvis trappe Niels O. Jørgensen (tv) og Bent Enig står på. Sidstnævnte er i øvrigt gift med praktiserende læge i Korsør Annette Stærke. Foto: Helge Wedel

Den aktive Korsør Hopice Støtteforenings seneste bestyrelsesmøde fandt sted fredag i Slottensgade hos foreningens projektleder Jane Kjølbye, hvis trappe Niels O. Jørgensen (tv) og Bent Enig står på. Sidstnævnte er i øvrigt gift med praktiserende læge i Korsør Annette Stærke. Foto: Helge Wedel

Regionen har i første omgang takket nej til at bidrage til driften af Korsør Hospice med henvisning til, at regionen opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om antal hospice-pladser.

Omvendt viser regionens egne tal, at borgernes brug af de gratis hospicepladser er geografisk skævt fordelt. Jo længere til et hospice jo mindre bruges de af døende borgere.

- Fra Korsør er der 43 km til Hospicegården Filadelfia, 81 km til Hospice Sjælland og 132 km til Hospice Svanevig. Dette er en barriere for mange patienter og deres pårørende, siger 74-årige Bent Enig, der er onkolog, pensioneret speciallæge, og tidligere ansat som lægelig leder ved Sct. Maria Hospice Center, Vejle.

Bent Enig, der også er besyrelsesmedlem i Korsør Hospice Støtteforening, peger på, at et hospice i Korsør vil give beboere i Slagelse Kommune og det vestlige Sjælland en reel og bedre mulighed for at kunne udnytte regionens tilbud om hospiceophold. Regionens tal viser da også, at døende fra Slagelse Kommune kun benytter Hospicegården Filadelfia og ingen af de øvrige to hospice. I 2018 drejde det sig om 54 døende fra Slagelse Kommune.

Nytænkning

Bent Enig anviser også en mere nytænkende måde at drive Korsør Hospice på. Nemlig som et et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Region Sjælland med både »traditionelle hospicesenge« og kommunale senge.

- Det betyder, at der løbende kan tilbydes både teoretisk og praktisk undervisning i pleje af døende og smertelindring til kommunens ansatte. Konkret ved at eksempelvis hjemmesygepejersker kommer i en turnus på Korsør Hospice, hvor de arbejder tre måneder, siger Bent Enig. Han tilføjer, at kommunen på den måde får opkvalificeret sit personale og derved kan tilbyde sine borgere bedre pleje og behandling ved at betale til driften af et hospice.

Pres på regionen

Niels O. Jørgenen påpeger, at hvis kommunen aktivt beslutter økonomisk af oprettet Korsør Hospice, så vil det lægge et pres på regionen.

- Jeg tror, at det vil være svært for regionen fortsat at forholde sig passivt og ikke indgå i et samarbejde, hvis Slagelse Kommune beslutter at oprette denne nytænkende måde at drive et hospice på, siger Niels O. Jørgensen.

Informations-pavillon

Korsør Hospice Støtteforening har 150 medlemmer. Ved næste lørdags Maritime Kultur og Folkemøde vil hospiceforeningen have en informations-pavillon med hospiceplanerne, ligesom der kan tegnes medlemsskab af foreningen.

06-08-2019 Fokus på det økonomiske grundlag for Korsør Hospice (KorsørPosten)

Den kommende tid arbejder bestyrelsen bag Korsør Hospice på at få den nødvendige politiske opbakning til projektet herunder en driftsoverenskomst med Region Sjælland, så det tidligere Korsør Sygehus bliver til hospice.

Den kommende tid arbejder bestyrelsen bag Korsør Hospice på at få den nødvendige politiske opbakning til projektet herunder en driftsoverenskomst med Region Sjælland, så det tidligere Korsør Sygehus bliver til hospice.

KORSØR: Bestyrelsen bag Hospice Korsør håber på økonomisk opbakning fra Slagelse Kommune og Region Sjælland.

Af Lene Helweg Augustsen

Efter den stiftende generalforsamling for Støtteforeningen bag Korsør Hospice i april, har bestyrelsen haft travlt med at få politikerne i tale og udbrede kendskabet til foreningen og projektet.

Den lokale opbakning til etableringen af et hospice i Korsør afspejler sig i det støt stigende medlemstal i Støtteforeningen.

Nu handler det ifølge formand, Niels Bo Jørgensen, primært om at få kommunal- og regionsrådspolitikerne til at arbejde for projektet.

- Forvaltningen i kommunen er virkelig en stor hjælp, og det er vi meget taknemmelige for. Nu skal vi til at have de lokale politikere mere på banen, så Hospice Korsør kan komme på budgettet og der kan laves en driftsoverenskomst med Region Sjælland. Det er en nødvendighed, hvis vi skal videre.

Aftale med Regionen udfordrer

Med 6.8 mio. kroner til især istandsættelse af Korsør Gamle Sygehus fik Brigitte Klintskov Jerkel, MF for Det Konservative Folkeparti, Korsør Hospice på finansloven 2019-2022, men da den nyvalgte hospice-bestyrelse for 2. gang blev indkaldt til møde i Region Sjælland, var budskabet, at man ikke skulle forvente den store støtte fra dem til den nødvendige driftsaftale. Der var hospicepladser nok i Regionen!

Derfor arbejder bestyrelsen på at finde tal og ny dokumentation, der skal få Regionen til at indgå i samarbejdet.

- Korsør har en optimal placering, også for pårørende der kommer udefra og skal på besøg. Derudover ved vi, at der er mange, der dør på Slagelse Sygehus, som kunne være kommet hospice, men at der ikke bliver henvist til det. Det er en bedre løsning for den døende og familien, og det er billigere end en indlæggelse på sygehuset. Forhåbentlig vil Regionen få øje på, at de kan yde en bedre service med hospicepladser i Korsør, siger Niels Bo Jørgensen.

Politikerne er jaget vildt

Arbejdsgruppens mange møder fortsætter nu i bestyrelsesregi med godt et månedligt fysisk møde samt et utal af projektarbejder. Dertil skal lægges møder med Slagelse Kommune og Region Sjælland.

Derudover skal man i gang med at markedsføre Korsør Hospice i den øvrige del af Slagelse Kommune uden for Korsør, men også i tilstødende kommuner, hvis borgere også har langt til det nærmeste hospice – det gælder både i transporttid og i afstand.

- Vi håber, der sker en positiv udvikling i den kommende tid. Jeg påbegyndte projektet for 10 år siden, og vi er nået rigtig langt, men vi skal have politikerne med på tværs af partier, så det økonomiske grundlag er på plads. Fra nu af og indtil budgetterne er vedtaget, vil både lokal- og regionsrådspolitikerne være jaget vildt, så vi kan få etableret Korsør Hospice, siger Niels Bo Jørgensen. 

02-08-2019 Korsør Hospice arbejder på en »begynderløsning« (Sjællandske)

For enden af vejen ses Storebælt, som også vil kunne ses og måske via altaner også lugtes fra de værelser, der indrettes i Korsør Hospice, der får hjemme i den nye røde høje murstensbygning af det tidligere Korsør Sygehus til højre. Foto: Helge Wedel

For enden af vejen ses Storebælt, som også vil kunne ses og måske via altaner også lugtes fra de værelser, der indrettes i Korsør Hospice, der får hjemme i den nye røde høje murstensbygning af det tidligere Korsør Sygehus til højre. Foto: Helge Wedel

HOSPICE: Region Sjælland vil ikke indgå en driftsaftale med Korsør Hospice, som i stedet søger et samarbejde med Slagelse Kommune.

Af Kim Brandt

KORSØR: Både de lokale folketingskandidater og byrådspolitikere har før valget udtalt sig meget positivt om et hospice på det gamle Korsør Sygehus, og der er da også allerede afsat 6,8 millioner kroner på finansloven fra 2019 til 2022 til istandsættelse af bygningerne.

Men spørgsmålet om selve driften er stadig åbent.

De årlige omkostninger forventes at andrage mellem 20-25 millioner kroner for et hospice med 12 pladser. En udgift, som Region Sjælland ikke finder spiselig - i hvert fald ikke i øjeblikket.

- Heldigvis er tonen en anden i Slagelse Kommune, der gerne bidrager til at få sat Korsør Hospice på landkortet. Så lige nu arbejder vi energisk på at finde en »begynderløsning« sammen med Slagelse Kommune, siger projektleder i Korsør Hospice, Jane Kjølbye.

Det kunne for eksempel være at hjælpe de meget svage patienter, der bliver udskrevet fra hospitalet, men som ikke er i stand til at klare sig selv i eget hjem, kombineret med et mindre antal hospicepladser.

Sjælland mener ikke, der pt. mangler hospicepladser i lokalområdet og er derfor ikke indstillet på - lige nu - at indgå en driftsaftale med Korsør Hospice. Slagelse Kommune er derimod interesseret i et samarbejde, fortæller projektleder i Korsør Hospice, Jane Kjølbye.

02-08-2019 Korsør Hospice søger sammenarbejde med Slagelse Kommune (Sjællandske)

Projektleder Jane Kjølbye glæder sig over en stadig fin strøm af tilmeldinger til Korsør Hospice Støtteforening – især fra private, men også fra firmaer. - Vi har lige nu 150 støttemedlemmer, fortæller hun. Se mere på: www.korsor-hospice.dk.

Projektleder Jane Kjølbye glæder sig over en stadig fin strøm af tilmeldinger til Korsør Hospice Støtteforening – især fra private, men også fra firmaer. - Vi har lige nu 150 støttemedlemmer, fortæller hun. Se mere på: www.korsor-hospice.dk.

KORSØR: Valgkampen er for længst slut, og mange gyldne løfter og flotte ord fra politikere skal nu veksles til handling. Hvad angår Korsør Hospice har både de lokale folketingskandidater og byrådspolitikere før valget udtalt sig meget positivt om et hospice på det gamle Korsør Sygehus, og der er da også allerede afsat 6,8 millioner kroner fra 2019-22 til istandsættelse af bygningerne.

Af Kim Brandt

Men én ting er den nødvendige istandsættelse - en anden ting er den lige så nødvendige drift, hvor de årlige omkostninger forventes at andrage mellem 20-25 millioner kroner for et hospice med 12 pladser. En udgift, som Region Sjælland ikke finder spiselig i øjeblikket.

Muligt samarbejde med Slagelse Kommune

Da den nyvalgte hospice-bestyrelse for nylig blev indkaldt til sit andet møde i Region Sjælland, var budskabet nemlig, at man ikke skulle forvente den store støtte fra dem til den nødvendige driftsaftale, oplyser Jane Kjølbye, projektleder i Korsør Hospice.

- Budskabet var, at »der var hospicepladser nok i Regionen«. Det mener vi så ikke, der er, men heldigvis er tonen en anden i Slagelse Kommune, der gerne bidrager til at få sat Korsør Hospice på landkortet. Så lige nu arbejder vi energisk på at finde en »begynderløsning« sammen med Slagelse Kommune, siger hun.

- Hvad kunne sådan et samarbejde omfatte?

- Det kunne for eksempel være at hjælpe de meget svage patienter, der bliver udskrevet fra hospitalet, men som ikke er i stand til at klare sig selv i eget hjem, kombineret med et mindre antal hospicepladser, siger Jane Kjølbye.

Hun tilføjer, at der er aftalt et nyt møde med Slagelse Kommune i midten af august måned.

Korsør er et »smørhul«

- Derudover skal vi i gang med at markedsføre Korsør Hospice i den øvrige del af Slagelse Kommune uden for Korsør, men også i tilstødende kommuner, hvis borgere også har langt til det nærmeste hospice, siger hun.

Hun påpeger, at Korsør - modsat for eksempel Filadelfia i Dianalund og i særdeleshed Svanevig Hospice på Lolland - er nemt at komme til med offentlig transport.

- Korsør er virkelig et »smørhul«, som er let for de fleste at komme til. Det gælder også potentielle patienter fra Næstved-området, siger hun.

Ikke alle er klar over, at et hospiceophold er gratis, og at der er frit hospicevalg i Danmark.

- Alligevel er der mange døende, der aldrig når at komme på hospice på grund af pladsmangel, skønt de er visiteret til det. Og at netop hospice-filosofien understreger, at det er meget betydningsfuldt for døende og deres pårørende, at de kan dele den sidste tid med hinanden i det nærmiljø, de føler sig trygge i. Derfor skal vi fortsat kæmpe for at få et hospice i Korsør på Korsør Gamle Sygehus i trygge rammer, slutter Jane Kjølbye.

12-04-2019 Korsør Hospice med udsigt til Storebælt (Sjællandske)

Se artiklen på SN.dk om Korsør Hospice med udsigt til Storebælt.

05-04-2019 Nærradio Korsør

Jane Kjølbye - Korsør Hospice.

Jane Kjølbye - Korsør Hospice.

Hør podcasten om det seneste nye omkring Korsør Hospice, Jane Kjølbye var i studiet på Nærradio Korsør.

10-04-2019 Stifende generalforsamling

06-04-2019 Korsør lige til jeg skal på hospice

Ægteparret Jane Kjølbye og Thomas Møller på bænken foran deres hus i Slottensgade, hvor de også har sat træer i krukker op.

Ægteparret Jane Kjølbye og Thomas Møller på bænken foran deres hus i Slottensgade, hvor de også har sat træer i krukker op.

Tilflytter: Projektlederen for Korsør Hospice Støtteforening Jane Kjølbye er begejstret over at have skiftet København og Nordsjælland ud med Korsør. Byen skal tales meget mere op som et fremragende bosætningssted, Foreningen stiftes i næste uge.

Helge Wedel

Korsør: Indbydelsen til Poul Schlüters 90 års fødselsdagsreception står på arbejdsbordet på første sal i 64-årige Jane Kjølbyes over 200 kvadratmeter store hjem bestående af to sammenbyggede huse Slottensgade 16. Projektlederen for Korsør Hospice Støtteforening fortæller begejstret om en festlig markering af den runde dag for Danmarks statsminister fra 1982 til 1993, da Sjællandske møder den aktive, særdeles engagerede og meget smilende kvinde dagen efter. For hvem er hun? Og hvorfor tilflytter til Korsør fra en stor herskabslejlighed på Frederiksberg og sommerhuset i Gilleleje?

Det politiske

- Jeg har været politisk konservativ aktiv siden jeg var 15. I gymnasiet i Slagelse gik jeg sammen med den nuværende formand for den lokale konservative vælgerforening Niels Bo Jørgensen. Det ham, jeg sagde ja til, da han spurgte, om jeg ville være projektleder for hospiceforeningen, siger Jane Kjølbye.

Korsørs beliggenhed med nem og hurtig adgang sammenlignet med andre igangværende hospice er en stor fordel.

- Et hospice i Korsør øger trygheden lokalt, men på grund af den lette trafikale adgang og frit hospicevalg er jeg sikker på, at mange vil vælge Korsør, for det er vigtigt for de pårørende hurtigt at kunne komme frem til deres kære, siger Jane Kjølbye.

Det familiemæssige

Helt fremmed er Korsør ikke for hende. Barndomsminderne er herfra. Først i de røde blokke på Linde Allé til hun var syv år, og efterfølgende i Lille Egede frem til hun i 1973 som student fra Slagelse Gymnasium flyttede til Bruxelles for at læse fransk. Hun er can.mag i både fransk og italiensk. Taler begge sprog flydende.

- Min mor på 85 år er stadig aktiv. Hun bor her i Korsør i Pierne, og jeg hjælper hende med oldebørnene, mens deres forældre gør karriere, siger Jane Kjølbye, hvis helt store interesse er gastronomi, som hun har udgivet tre bøger om. Hele hendes arbejdsliv har hun rapporteret om gastronomi fra det meste af verden. Hendes første mand er død. Hun giftede sig med sin nuværende 70-årige Thomas Møller for fem år siden. Deres romance var - uden hun vidste det - indledt, da hun i 1980erne var underviser i fransk, hvor han var en af eleverne.

Det engagerede

Jane Kjølbye er storforbruger af kultur og en ildsjæl til at engagere sig. Hun er med i bymidtegruppen og sidder i bestyrelsen for Korsør Bevaringsforening.

- Vi skal have talt Korsør meget mere op som det fantastiske bosætningssted, byen er. Den arbejdende havn midt i byen, ser jeg som et stort plus, som vi skal tåle. Og vi skal huske ikke at være for rigide, men give dispensationer, når det giver mening, siger Jane Kjølbye med direkte adresse til sagen om kunstudsmykningen hos frisøren i Algade, som kommunen har krævet fjernet, da den strider mod lokalplanen.

Hun roser de mange kulturelle tilbud, som blandt andet udbydes af Sankt Povls Kirke. Hun savner en rigtig slagter. I supermarkederne er slagteren som regel gået hjem, når folk har fri fra arbejde.

- Venligheden, nærværet, hyggen og det at hilse på hinanden er Korsørs kendetegn sammenlignet med storbylivet, forklarer Jane Kjølbye.

- I Føtex sagde min mand forleden, at han lige skulle have sine briller på, så han kunne se at betale, hvorefter det fra en smilende kassedame lød - »så kan du også se, hvor smuk jeg er«.

Jane Kjølbyes begejstring for Korsør skjules ikke. Byen er hendes resten af livet. Med et af sine velkendte og smittende smil slår hun fast:

- Jeg bliver her til jeg skal på hospice!

INFO:

Stiftende generalforsamling for Korsør Hospice Støtteforening onsdag den 10. april kl. 19 i Korsør Kulturhus.

06-03-2019 Korsør Hospice – arbejdsgruppen vokser

1.

Korsør Hospice – arbejdsgruppen vokser

Stiftende generalforsamling for Korsør Hospice Støtteforening 10. april kl. 19 på Kulturhuset.

Frem mod den stiftende generalforsamling for Korsør Hospice Støtteforening intensiveres arbejdet i arbejdsgruppen, der står bag Korsør Hospice Støtteforening.

Den 10 mand store arbejdsgruppe er netop blevet udvidet med 3 læger: Pensioneret praktiserende læge Poul Erik Elkjær Andersen fra Lægernes Hus i Norvangen, praktiserende læge Annette Stærke, Lægernes Hus i Norvangen, og pensioneret speciallæge Bent Enig.

Lindrende behandling

Bent Enig har som onkolog (speciallæge i kræftbehandling) gennem en lang årrække  specielt interesseret sig for palliation (lindrende behandling) og har været ansat på Hospice i Vejle samt stået for opbygning af Palliativt Team Fyn og Hospice Fyn.

Sammen med læge Lars Clausen, der har været ansat på både Svanevig Hospice (Lolland) og Hospicegården Filadelfia (Dianalund), og som har deltaget i arbejdsgruppen siden starten ultimo 2018, kan Korsør Hospice Støtteforening basere sit arbejde på kapaciteter med stor lægefaglig baggrund og viden især om terminalt syge patienters lindrende behandling, der står i centrum for et ophold på hospice.

En af Bent Enigs kongstanker er tilkobling af en uddannelses- og undervisningsfunktion til Korsør Hospice for at styrke lindrende behandling  (palliation) i Korsør Hospices optageområde. Evt. kunne i samarbejde med kommunen oprettes en form for rotationsstilling til hjemmesygeplejersker, fx af en varighed på 3-6 mdr.

Med oplæring og støtte til sundhedsfaglige personer sikres en styrkelse af, at også patienter med mulighed for at blive i eget hjem opnår bedst mulig lindrende behandling i den terminale fase.

2.

Et hospiceophold - tryghed

Et hospiceophold er gratis og er for terminalt syge personer uden mulighed for yderligere helbredende behandling. Man skal visiteres til et hospiceophold, og den praktiserende læge bistår patienterne.

At kunne byde sine borgere på et hospiceophold skaber tryghed – en tryghed, som måske ikke længere kan findes i eget hjem. Et hospiceophold, hvor patienten stabiliseres, kan også give en opblomstring, så patienten får mere energi og endda i nogle tilfælde kan vende tilbage til eget hjem.

Korsør Hospice Støtteforenings arbejdsgruppe ønsker at skabe et hospice for terminalt syge borgere, der har brug for lindrende behandling, og hvor patientens familie kan være sammen med den syge under fredelige forhold.

3.

Korsør Hospice – studiebesøg

På Statens Finanslov er afsat 6.8 mio. kroner til renovering af Korsør Gamle Sygehus og til  startdrift i årene 2019-2022. Brigitte Klintskov Jerkel, MF for Det konservative Folkeparti, sørgede for bevillingen til et hospice i Korsør.

Sammen med arbejdsgruppen bag Korsør Hospice Støtteforening besigtigede Brigitte Klintskov Jerkel tirsdag Korsør Gamle Sygehus, der i dag ejes af entreprenøren Peter Evang fra Ringsted.

FOTOTEKST:

Til stede under besøget på Korsør Gamle Sygehus står fra venstre mod højre:

Brigitte Klintskov Jerkel,

MF,

Jane Kjølbye

, projektleder,

Markvard Hovmøller

, pens. skoleinspektør, tidl. mangeårigt kommunalbestyrelsesmedlem,

Lykke Wester

, præst v/Skt. Povls Kirke,

, selvstændig erhvervsdrivende med rådgivning og service for byggebranchen

Poul Erik Elkjær Andersen

, pensioneret læge,

Heidi Ambrass

, lægesekretær på palliativ enhed, Hvidovre Hospital, og

, pensioneret ledende overlæge. 

Lars Clausen

,

Niels Bo Jørgensen

, initiativtager,

Peder Harboe

, apoteker, Korsør Apotek,

Jørn-Ole Didriksen

, detailchef, byrådsmedlem,

Jim Stjerne Hansen

Egon Bo

, regionsrådsmedlem,

Annette Stærke

, praktiserende læge og

Bent Enig

, pensioneret speciallæge, kunne ikke deltage.

21-02-2019 Sjællandske Nyheder

_______________________________________OOO_______________________________________

Korsør Hospice Støtteforening – her står vi nu:

Initiativ- og arbejdsgruppen for Korsør Hospice Støtteforening holder stiftende generalforsamling den 10. april kl. 19 i Korsør Kulturhus. Alle er velkomne.

Den godt 10 mand store arbejdsgruppe har siden ultimo 2018, hvor Korsør Hospice pludselig kom på finansloven med 6.8 mio. kroner til uddeling i perioden 2019-2022, arbejdet ihærdigt for at få platformen for Korsør Hospice Støtteforening på plads, så der bliver et solidt fundament for det kommende Korsør Hospice.

Her og nu er arbejdsgruppens førsteprioritet at få en driftsaftale med Region Sjælland som fundament for driften af det kommende Korsør Hospice i lighed med regionens øvrige 3 hospices – Svanevig Hospice på Lolland, Hospicegården Filadelfia i Dianalund og Hospice Sjælland i Roskilde.

Korsør Hospice Støtteforenings arbejdsgruppe har på nuværende tidspunkt holdt flere møder med Slagelse Kommune, der viser stor imødekommenhed over for projektet. Den er i kontakt med Region Sjælland. Og 5. marts vil bestyrelsesmedlemmer for Støttegruppen for Svanevig Hospice deltage i et arbejdsgruppemøde, der skal hjælpe Korsørs arbejdsgruppe over de værste genvordigheder.

Vejen til Korsør Hospice

Støtteforeningens formål er at udbrede og formidle kendskabet til hospiceidéen for den lindrende pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende mennesker og for Korsør Hospice i særdeleshed. Derudover skal Støtteforeningen etablere et medlemsgrundlag og tilvejebringe økonomiske midler til støtte af Korsør Hospice. Bland de øvrige opgaver er støtte til udvikling, forskning og uddannelse i Korsør Hospice indenfor hospicepleje og ikke mindst muliggøre opretholdelse af et frivilligekorps på Korsør Hospice.

Initiativtagerne

Støtteforeningens 5 mand store foreløbige bestyrelse ønsker alle at fortsætte arbejdet med drift af Korsør Hospice Støtteforening samt oprettelse af Korsør Hospice på Korsør Gamle Sygehus:

Niels Bo Jørgensen, initiativtager, selv.erhv.drivende

Jane Kjølbye, projektleder, cand.mag.forfatter

Markvard Hovmøller, pens. skoleinspektør, tidl. kom.politiker

Peder Harboe, apoteker

Jim Stjerne Hansen, bygningsrådgiver, selv.erhv.drivende.

Følg Støtteforeningen på FaceBook: Korsør Hospice Initiativgruppe.

Fem bag støtteforening til Korsør Hospice står frem - sn.dk - Forsiden - Midt-Sydsjælland - Slagelse

Sjællandske Nyheder d. 21,2.2019.

26-01-2019 Nærradio Korsør

Et hospice er på vej til Korsør - hør et interview med en af initiativtagerne i programmet GO WEEKEND på Nærradio Korsør.

Lyt til udsendelsen på link: https://naerradiokorsoer.podbean.com/e/et-hospice-er-pa-vej-til-kors%c3%b8r-h%c3%b8r-et-interview-med-en-af-initiativtagerne-fra-programmet-go-weekend-pa-n%c3%a6rradio-kors%c3%b8r/