Mandag d. 18/11-2019 kl. 16.00, Skt. Gertruds Hus

Korsør Hospice – Fyraftensmøde

Et velbesøgt fyraftensmøde i Korsør Hospice Støtteforening dannede mandag ramme om en videbegærlig, engageret og spørgelysten medlemsskare.

Formand for Korsør Hospice Støtteforening, Niels Bo Jørgensen, indledte med en kort historisk udredning om baggrunden for ideen til et Hospice i Korsør på det smukke Korsør Gamle Sygehus. Og hvad ville give mere mening end oprettelsen af et hospice – i en bygning, hvor mange korsoranere var kommet til verden, og som lå på kanten af Storebælt med kort afstand til Korsør bymidte?

Ved nærmest en tilfældighed øjnede det konservative folketingsmedlem Brigitte Jerkel 6.8 mio. endnu ikke afsatte kroner på Finansloven i efteråret 2018, der naturligvis kunne gøre et hospice i Korsør mere opnåeligt.

En tværpolitisk arbejdsgruppe blev hurtigt nedsat, og den 10. april 2019 blev Korsør Hospice Støtteforening stiftet under overværelse af næsten 200 borgere i Korsør Kulturhus.


Korsør Hospice – et hospice med en særlig vision
Bestyrelsen har med faglig bistand af næstformand, speciallæge i onkologi, Bent Enig, der har stået i spidsen for 3 hospices på Fyn og i Jylland, udarbejdet en særlig vision for det kommende Korsør Hospice.


Korsør Hospice:

•Skal være i nærmiljøet, så pårørende dagligt har mulighed for at besøge den døende.
•Skal være center for teoretisk og praktisk undervisning i palliation.
•Skal have plads til at vurdere nogle af kommunens patienter med henblik på tidlig diagnostik og iværksættelse af relevant palliation.
•Skal have en udgående funktion i samarbejde med regionens palliative teams.
•Skal koordinere den nære palliation med den regionale.
•Skal være et ”levende”, aktivt behandlingscenter i vort nærområde.


Og hvordan er det gået siden?

I dag tæller Korsør Hospice Støtteforening ca. 200 medlemmer.

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde hver måned og efter behov samt deltager i fx Korsør Maritime dage, Skt. Michaels Nat i Slagelse, uddeler hvervebrochurer på gader og stræder i Korsør, Slagelse og Skælskør, samt laver husstandsomdelinger i Vemmelev og andre byer i Slagelse Kommune. Små dryp, der hver gang bliver belønnet med flere støttemedlemmer.

Region Sjælland siger nej til at oprette flere hospicepladser ud over Regionens 42 til en befolkning på 800.000, men er interesseret i det nære sundhedsvæsen.

Slagelse Kommune ønsker et samarbejde med et Korsør Hospice og oprettelse af 12 restitutionspladser, hvis budgettet kan strækkes til det.

Hvad sagde deltagerne i fyraftensmødet?

-Stor opbakning til at fortsætte kampen for at få Region Sjælland til at samarbejde om oprettelse af 12 hospicepladser samt et palliativt kompetencecenter, så også døende i eget hjem kan få palliation.

-Forbløffelse over at 42 regionale hospicepladser er tilstrækkeligt til at servicere 800.000 borgere!

-Manglende forståelse for, at de afsatte 6.8 mio. kroner på Finansloven ikke er kommet i arbejde for at skabe et hospice i Korsør, hvilket kun politikerne kan sætte i gang.

-Understregning af nærhedsprincippet. De færreste kan overskue at skulle rejse over længere afstande i en vanskelig periode, hvor man må se i øjnene at skulle miste et nært familiemedlem. Korsør har en fantastisk beliggenhed – også for rejsende med offentlig transport.

-Glæde ved at få et visionært uddannelsessted i Korsør.

-Og glæde ved Slagelse Kommunes positive deltagelse i møder omkring et kommende samarbejde.

-Stor medmenneskelig pleje i sidste del af livet med omsorg for både patient og pårørende i nærområdet.

-Der bør være råd til den omsorgsfulde hospicepleje, når en hospiceplads kan fås for ca. 40% af, hvad indlæggelse koster på et sygehus.

-Og som byrådsmedlem Jørn-Ole Didriksen foreslog: ”Skulle vi ikke sætte Korsør Hospice på folkeaktier, så politikerne kan forstå, at der er folkelig opbakning bag et hospice i Korsør!”


 

Deltag i kampen for Korsør Hospice – et hospice i nærområdet. Bliv medlem af Korsør Hospice Støtteforening. MobilePay 995402 med oplysning af navn og e-mailadresse. Det koster 150 kr. pr. person.

www.korsor-hospice.dk