Støtteforeningen

KORSØR HOSPICE STØTTEFORENING

Formålet for Korsør Hospice Støtteforening er at skabe et økonomisk fundament for Korsør Hospice. Det gælder fx:

  • Organisationen af frivillige hospicehjælpere til opgaver, der ikke er en del af den direkte hospicepleje.
  • Aflønning af frivilligekoordinator.
  • Støtte til uddannelse, efteruddannelse og udvikling inden for hospicepleje for alle faggrupper og frivillige.
  • Økonomisk støtte til formål, der kan være til glæde for patienter og pårørende under opholdet på Korsør Hospice.

Derfor – det er vigtigt at skabe en effektiv Korsør Hospice Støtteforening med medlemmer, der med kontingent og donationer vil bidrage til opbygning af Korsør Hospice her og nu og den efterfølgende drift på betryggelig vis.

Korsør Hospice Støtteforening vil holde tæt kontakt til medlemmerne gennem medlemsmøder og nyhedsbreve samt på Facebook.

ÅRSKONTINGENT/GAVE/SPONSORAT

  • Medlemskab 150 kr. pr. person
  • Firma/Forening 500 kr.
  • Gave*
  • Sponsorat – kontakt venligst Korsør Hospice Støtteforenings bestyrelse.

*Gave: Når Korsør Hospice Støtteforening efter den stiftende generalforsamling (10/4 2019)

bliver godkendt af SKAT, er det muligt for enkeltpersoner eller virksomheder at opnå fradrag for gaver til organisationer godkendt efter Ligningslovens §8A på beløb op til 16.300 kr. (i 2019) pr. person. Ved gavens indbetaling skal oplyses CPR- eller CVR-nummer, så foreningens bestyrelse kan indberette gaven til SKAT, hvis fradrag ønskes. Testamentariske gaver er af uvurderlig betydning for Støtteforeningens arbejde. Tal evt. med egen advokat eller Støtteforeningens bestyrelse for nærmere information.

BETALING AF KONTINGENT/GAVE/SPONSORAT

Kan foretages til Støtteforeningens konto i Danske Bank Reg.nr: 9570 Kontonr.: 12781318 eller på MobilePay: 995402.

Husk at anføre afsendernavn, mail, mobilnr. og adresse ved indbetaling!