Presse

31-03-2020 Hospice trods meget modgang

Jane Kjølbye fra støtteforeningens bestyrelse fortæller, at der fortsat arbejdes målrettet med at åbne et hospice i Korsør. Foto: Helge Wedel

Jane Kjølbye fra støtteforeningens bestyrelse fortæller, at der fortsat arbejdes målrettet med at åbne et hospice i Korsør. Foto: Helge Wedel

HOSPICE: Planer om Korsør Hospice er på ingen måde opgivet. Bestyrelsen for Støtteforeningen med over 200 medlemmer arbejder målrettet mod et hospice nu efter tre faser.

Af Helge Wedel

KORSØR: Modstand gør stærk. Ordsproget synes at gælde for bestyrelsen for Korsør Hospice Støtteforening bestående af Niels Bo Jørgensen, Jane Kjølbye, Peder Harboe, Markvards Hovmøller, Bent Enig, Jim Stjerns Hansen, Jens Chr. Mikkelsen, Jette Fonseca, Lykke Wester og P. E. Elkjær.

Foreningens over 200 medlemmer er netop orienteret om, at der fortsat arbejdes for fuld tryk med planer om et Korsør Hospice. Planer som ellers tidligere er afvist af Region Sjælland blandt andet med argumentet, at der er hospicepladser nok i regionen. Slagelse Kommune har været positiv og støttet planerne, men da det kom til de økonomiske realiteter, sagde byrådet net at medtaget 16 mio. kr. til den årlige drift i budgettet. Byrådsmedlemmernes beslutning blev givet præget af Ældrerådets vurdering hospiceplanerne. For kun to ud af ti ældrerådsmedlemmer gik ind for et hospice. Flertallet mente, at pengene kunne bruges bedre andre steder. En udløber af Ældrerådets hospice-drøftelse blev en voldsom sag om ytringsfrihed, hvor ældrerådsmedlem Flemming Ehlert fik frataget sine poster i Ældrerådet, fordi han på Facebook kritiserede, at Ældrerådet ikke bakkede op om hospiceplanerne.

Penge fra staten

For et par år siden afsatte staten 6,8 mio. kr. på finansloven til ombygning af det tidligere Korsør Sygehus til hospice.

Ifølge Jane Kjølbye fra støtteforeningens bestyrelse har den nu forhenværende direktør i Slagelse Kommune Lone Irene Wenzell sørget for, at statspengene er overført til kommende års budgetter.

Plan med tre faser

Jane Kjølbye forklarer om det aktuelle arbejde med fortsat at få etableret et Korsør Hospice:

- Den eneste forskel i dag er, at vi har indset, at det er bestyrelsen, der skal finde løsningen på, hvordan Korsør Hospice ser dagens lys, siger Jane Kjølbye.

Der arbejdes nu efter et fuldt udviklet hospice via tre faser og tilsvarenden budgetopstilleringer:

1. Basalt niveau med hospice- og restitutionspladser, (varetaget af praktiserende læger + af regionens palliative team).

2. Specialiseret niveau (med fast ansættelse ad speciallæge + specialuddannede medarbejder på nøglepositioner).

3. Specialiseret niveau med udgangsfunktion (altså også behandling af døende i eget hjem).

Tidligere sygehus

Den nye del af det tidligere Korsør Sygehus er fortsat i spil som adresse for et Korsør Hospice.

- Vi er fortsat interesseret i at leje nogle etager i den nyere tilbygning, siger Jane Kjølbye.

Corona forsinker

Den aktuelle coronakrise forsinker hospicearbejdet, men ifølge Jane Kjølbye forventer bestyrelsen en status på foreningens kommende generalforsamling, der ifølge vedtægterne skal være holdt inden udgangen af april. Den er fastsat til 29. april i Magasinbygningen på Korsør Fæstning, men må muligvis udskydes grundet coronakrisen.

Korsør Hospice Støtteforening blev stiftet den 10. april 2019.

Fyraftensmøde

Følgende budskaber blev konkluderet, da støtteforeningen holdt et fyraftensmøde:

- Stor opbakning til at fortsætte kampen for at få Region Sjælland til at samarbejde om oprettele af 12 hospicepladser samt et palliativt kompetencecenter, så også døende i eget hjem kan få palliation.

- Understregning af nærhedsprincippet. De færreste kan overskue at skulle rejse over længere afstande i en vanskelig periode, hvor man må se i øjnene at skulle miste et nært familiemedlem.

- Glæde over at få et interessant uddannelsessted i Korsør.

- Glæde over Slagelse Kommunes positive deltagelse i møder omkring et kommende samarbejde.

- Betydningen af stor medmenneskelig pleje i sidste del af livet med omsorg for både patient og pårørende i nærområdet.

- Der bør være råd til den omsorgsfulde hospicepleje, når en hospiceplads kan fås for ca. 40 procent af, hvad indlæggelse koster på et sygehus.